Aktualności

2023

umowy z PSE S.A. do uruchomienia linii minęło zaledwie 5 lat i dwa miesiące. W tym czasie zaplanowano trasę nowego połączenia, zaprojektowano i wybudowano ponad 140 km dwutorowej linii 400 kV. Wszystko to w czasie pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie i kryzysu na rynku surowców, paliw i transportu morskiego.


linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska dobiegają końca prace budowlano-montażowe. Obiekt przygotowywany jest do zgłoszenia gotowości do załączenia pierwszego toru prądowego.


uzyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV łączącej GPO farmy fotowoltaicznej Banie z nową stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Krzypnica. Decyzję dla połączenia kablowego 400 kV uzyskaliśmy w lipcu br.


przejdź do góry strony ↑