Polityka
prywatności

W API szanujemy prawo do prywatności każdej osoby odwiedzającej serwis www.api.org.pl. Na tej stronie znajdziecie Państwo nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach prowadzonego przez nas serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

uzyskane za pomocą formularza kontaktowego podawane są na zasadzie dobrowolności przez osoby go wypełniające i  objęte są klauzulą poufności, o ile ich nieupublicznienie nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisów odpowiednich organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest członkiem i których to przepisy prawne zostały ratyfikowane zgodnie z polskimi regulacjami w tym zakresie. Dane uzyskane za pośrednictwem formularza służą nam jedynie do wykonania kontaktu zwrotnego do Państwa.

Stosownie do obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej RODO/GDPR) informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leona Berensona 32F, 03-287 Warszawa (dalej API). Informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres e-mail: rodo@api.org.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której udzielacie poprzez korzystanie z serwisu www.api.org.pl lub dobrowolne ich przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Państwa dane będą przetwarzane w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, jakim jest realizacja sprawy w jakiej kontaktujecie się Państwo z nami.  Na każdym etapie przetwarzania przez API danych, osoba której dane te dotyczą ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Spółkę danych oraz uzyskania ich kopii,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym ograniczenia zakresu ich przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia zakresu przetwarzania,
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
 • wniesienia sprzeciwu - wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody) oraz skargi - do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych,
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

Państwa dane osobowe przekazywane będą wyłączenie w szczególnych sytuacjach, jedynie podmiotom, które będą musiały być stroną/uczestnikiem postępowań/działań prywatnych lub publicznych mających na celu realizację sprawy, w związku z którą zwracacie się Państwo do nas oraz w sytuacji, kiedy taki obowiązek będzie ciążył na nas na mocy przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie - przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Polityka plików cookies

w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Informacje o tym, jak korzystacie Państwo  z tej witryny, otrzymuje API oraz Google będący dostawcą narzędzi analitycznych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.api.org.pl z siedzibą pod adresem ul. Berensona 32F, 03-287 Warszawa.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

 • „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać - w każdym czasie - zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów.

W celu poprawy jakości technicznej stron na portalu oraz, aby analizować ruch w tej witrynie, wykorzystywane są narzędzia analityczne firmy Google. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były w przyszłości przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia blokującego gromadzenie danych analitycznych przez Google.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

przejdź do góry strony ↑