News

#10h

alarmują, że przyjęta niedawno zmiana ustawy „antywiatrakowej” lub „ustawy 10H”, jak powszechnie nazywane są w branży przepisy dotyczące zasad lokalizowania siłowni wiatrowych w Polsce, w połączeniu z procedowaną zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, spowoduje zatrzymanie projektów OZE na co najmniej kilka lat.


Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Środowiska oraz Nadzwyczajna do spraw Klimatu, zaproponowały 20 lutego 2023 roku swoje poprawki do tekstu ustawy. Wśród nich 500-metrowa odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej.


onshore zostanie wkrótce odblokowany? Rzecznik rządu zapowiada, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie procedowany projekt zmian ustawy odległościowej. Tymczasem wznowiono prace nad wszystkimi projektami w tej sprawie – rządowym, dwoma senackimi i trzema poselskimi.


go to top ↑