News

#baczyna-plewiska

linii 400 kV Baczyna-Plewiska została zakończona, obiekt uruchomiono, ale nie kończy to prac API przy tym projekcie. Jako zarządzający projektem, API nie tylko koordynuje wszelkie czynności odbiorowe następujące po uruchomieniu połączenia, ale także odpowiada za zobowiązania wynikające z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


budowy nowej napowietrznej linii elektroenergetycznej na trzech słupach elektroenergetycznych, zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zamontowano sztuczne platformy lęgowe dla rybołowów.


umowy z PSE S.A. do uruchomienia linii minęło zaledwie 5 lat i dwa miesiące. W tym czasie zaplanowano trasę nowego połączenia, zaprojektowano i wybudowano ponad 140 km dwutorowej linii 400 kV. Wszystko to w czasie pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie i kryzysu na rynku surowców, paliw i transportu morskiego.


go to top ↑