News

#pse

rozpoczyna w terenie prace związane z pozyskaniem praw do nieruchomości dla dwóch zadań realizowanych na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego: „Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Choczewo” oraz „Budowa linii 400 kV Choczewo-nacięcie linii Gdańsk Błonia-Grudziądz Węgrowo”.


praw do nieruchomości dla zadań: „Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Choczewo” oraz „Budowa linii 400 kV Choczewo-nacięcie linii Gdańsk Błonia-Grudziądz Węgrowo”, to nowe zadania, które API będzie realizowała na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego.


linii 400 kV Baczyna-Plewiska została zakończona, obiekt uruchomiono, ale nie kończy to prac API przy tym projekcie. Jako zarządzający projektem, API nie tylko koordynuje wszelkie czynności odbiorowe następujące po uruchomieniu połączenia, ale także odpowiada za zobowiązania wynikające z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


go to top ↑