Aktualności

#pse

z początkiem 2022 roku budowa stacji elektroenergetycznej Pątnów wkroczyła w końcową fazę. W ostatnich tygodniach zakończono prace związane z zabudową szczelnych przepustów kablowych budynku nastawni oraz budową kanalizacji kablowej do przepompowni wód.


praw do nieruchomości dla inwestycji realizowanych przez Centralną Jednostkę Inwestycyjną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.” jest przedmiotem umowy ramowej, podpisanej w kwietniu br. przez API. Agencja znalazła się na krótkiej liście 6 firm i konsorcjów wybranych przez PSE do składania ofert na przetargi w tym zakresie.


decyzja o pozwoleniu na budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska uprawomocniła się. Wydane przez Wojewodę Lubuskiego zezwolenie dotyczy sześciu ostatnich stanowisk słupowych. Oznacza to komplet dokumentów pozwalających na ukończenie tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji.


przejdź do góry strony ↑