News

#chełm-lublin

realizuje zobowiązania wynikające z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczące monitoringu porealizacyjnego linii elektroenergetycznej na Lubelszczyźnie.


COVID-19 nadal wpływa na życie codzienne nas wszystkich, wprowadzając wiele nowych wymagań i ograniczeń także w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych. Pomimo tych utrudnień, prace budowlano-montażowe na linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa trwają, co przekłada się bezpośrednio na liczbę gotowych stanowisk słupowych. W okolicach Łęcznej ich ilość jest na tyle duża, że nowa linia stała się już wyraźnym elementem krajobrazu.


odbyła się w Lublinie druga konferencja dla zadania pn. „Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV Chełm-Lublin Systemowa”, w którym Agencja Promocji Inwestycji odpowiada za prace formalnoprawne i komunikację społeczną.

go to top ↑