Aktualności

#środowisko

realizuje zobowiązania wynikające z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczące monitoringu porealizacyjnego linii elektroenergetycznej na Lubelszczyźnie.


linii 400 kV Baczyna-Plewiska została zakończona, obiekt uruchomiono, ale nie kończy to prac API przy tym projekcie. Jako zarządzający projektem, API nie tylko koordynuje wszelkie czynności odbiorowe następujące po uruchomieniu połączenia, ale także odpowiada za zobowiązania wynikające z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


budowy nowej napowietrznej linii elektroenergetycznej na trzech słupach elektroenergetycznych, zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zamontowano sztuczne platformy lęgowe dla rybołowów.


przejdź do góry strony ↑