Aktualności

2019

oczekiwane i spodziewane efekty dla zadania realizowanego przez API na terenie województwa lubelskiego. Wojewoda Lubelski, decyzją nr 111/19 z dnia 23 września 2019 roku, zatwierdził projekt budowlany i jednocześnie udzielił pozwolenia na budowę dla pierwszego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV Chełm-Lublin Systemowa. Decyzją objęto niemal 50% konstrukcji wsporczych i kilka pełnych sekcji naciągowych linii.


odbyła się w Lublinie druga konferencja dla zadania pn. „Budowa linii elektroenergetycznej 2x400 kV Chełm-Lublin Systemowa”, w którym Agencja Promocji Inwestycji odpowiada za prace formalnoprawne i komunikację społeczną.


, 14 prelegentów i panelistów, ponad 4 godziny prezentacji oraz dyskusji. Tak w liczbach wyglądała pierwsza edycja konferencji pt. „Zarządzanie Infrastrukturą Krytyczną”, zorganizowana przez Agencję Promocji Inwestycji, Politechnikę Warszawską oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej.


przejdź do góry strony ↑