Aktualności

#świebodzice-ząbkowice

dolnośląski nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej linii 220 kV Świebodzice-Ząbkowice. Oznacza to, że Wykonawca może rozpocząć prace budowlano-montażowe na tym projekcie.


Dolnośląski 17 stycznia 2024 roku wydał ostatnią decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice-Ząbkowice”.


API zrealizowała pierwszy krok przybliżający do rozpoczęcia prac modernizacyjnych dla linii 220 kV Świebodzice-Ząbkowice. Uzyskane decyzje lokalizacyjne pozwalają na zgłoszenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim chęci rozpoczęcia prac budowlano-montażowych.


przejdź do góry strony ↑