News

#pvbanie

uzyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV łączącej GPO farmy fotowoltaicznej Banie z nową stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Krzypnica. Decyzję dla połączenia kablowego 400 kV uzyskaliśmy w lipcu br.


pozyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV łączącej rozdzielnię 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik z rozdzielnią 400 kV w planowanej stacji elektroenergetycznej 400/110/30 kV Krzypnica wraz z kablami światłowodowymi.


dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV relacji PV Banie - SE Krzypnica wraz z kablem światłowodowym, to kolejny projekt prowadzony przez zespół API, tym razem we współpracy z BeGreen Poland.

go to top ↑