News

#pvbanie

gryfiński 30 kwietnia 2024 roku zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji PV Banie 2-(GPO) 400/110/SN Krzypnica. Tym samym API uzyskała komplet pozwoleń na budowę tego projektu.


uzyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV łączącej GPO farmy fotowoltaicznej Banie z nową stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Krzypnica. Decyzję dla połączenia kablowego 400 kV uzyskaliśmy w lipcu br.


pozyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV łączącej rozdzielnię 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik z rozdzielnią 400 kV w planowanej stacji elektroenergetycznej 400/110/30 kV Krzypnica wraz z kablami światłowodowymi.


go to top ↑