News

#infrastruktura

znalazła się na krótkiej liście firm, które podpisały z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowy ramowe na kompleksowe świadczenie usług sporządzania dokumentacji środowiskowej dla projektów inwestycyjnych w latach 2021-2025. Oznacza to, że spółka będzie mogła starać się o realizację zadań cząstkowych, ogłaszanych w ramach danej umowy ramowej.


ustawy, która promuje wytwarzanie prądu w morskich farmach wiatrowych będzie ważnym krokiem Polityki Energetycznej Polski 2040. Ponadto Bałtyk postrzegany jest przez ekspertów jako akwen sprzyjający rozwojowi energetyki wiatrowej - jego stosunkowo niewielka głębokość oraz wysoka tzw. wietrzność są szczególnie atrakcyjne dla farm wiatrowych.


ostatnio w Jaworznie blok energetyczny o mocy 910 MW jest najnowocześniejszą tego typu jednostką w Polsce. Jego rola dla systemu elektroenergetycznego w naszym kraju jest również niebagatelna: w wytworzoną w nowym bloku energię będzie można zaopatrzyć około 2,5 miliona odbiorców w południowej części kraju. Z tym większą przyjemnością możemy powiedzieć, że API miała realny i niemały udział w tym projekcie.


go to top ↑