Aktualności

#wiatr

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Środowiska oraz Nadzwyczajna do spraw Klimatu, zaproponowały 20 lutego 2023 roku swoje poprawki do tekstu ustawy. Wśród nich 500-metrowa odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej.


onshore zostanie wkrótce odblokowany? Rzecznik rządu zapowiada, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie procedowany projekt zmian ustawy odległościowej. Tymczasem wznowiono prace nad wszystkimi projektami w tej sprawie – rządowym, dwoma senackimi i trzema poselskimi.


ustawa odległościowa, która zahamowała rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, nie zostanie w najbliższym czasie znowelizowana, Polska nie otrzyma środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Pomimo tego, że projekt rządowy nowelizacji od wakacji leży w Sejmie, przez pół roku nic nie zmieniło się w tym temacie.


przejdź do góry strony ↑