Aktualności

#220kv

linii 220 kV Świebodzice-Ząbkowice to kolejne zadanie inwestycyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w którym uczestniczy API. Na podstawie zawartych przez nas umów i pozyskanych decyzji generalny wykonawca - Grupa Romgos - rozpoczął badania geologiczne gruntów.


rozbudowa zlokalizowanej przy Elektrowni Pątnów stacji elektroenergetycznej wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów. Jest to kolejny krok w stronę ulepszenia krajowej sieci przesyłowej.


prace przy przebudowie stacji elektroenergetycznej Pątnów. W ostatnich tygodniach kontynuowane były roboty w budynku nastawni. Powstały także kanały przy budynku GIS 400 kV. Rozbudowa zlokalizowanej przy Elektrowni Pątnów stacji wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów to kolejny krok w stronę ulepszenia krajowej sieci przesyłowej.


przejdź do góry strony ↑