News

#covid-19

w Polsce wzrosty liczby zakażeń koronawirusem skłoniły Zarząd API do zakupu domowych testów antygenowych dla swoich pracowników.


to pierwsza decyzja w procesie inwestycyjnym. Określa wytyczne do projektowania oraz środowiskowe warunki do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Uzyskanie jej dla tak dużej inwestycji jak budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska jest czasochłonnym procesem. Dzięki wzorowej współpracy z organem prowadzącym, od momentu złożenia wniosku do uzyskania decyzji upłynęło zaledwie 6 miesięcy, a od rozpoczęcia badań - tylko 2 lata. I to pomimo pandemii COVID-19.


COVID-19 nadal wpływa na życie codzienne nas wszystkich, wprowadzając wiele nowych wymagań i ograniczeń także w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych. Pomimo tych utrudnień, prace budowlano-montażowe na linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa trwają, co przekłada się bezpośrednio na liczbę gotowych stanowisk słupowych. W okolicach Łęcznej ich ilość jest na tyle duża, że nowa linia stała się już wyraźnym elementem krajobrazu.


go to top ↑