Aktualności

#110kv

zachodniopomorski 18 marca 2024 roku zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji PV Banie 2-(GPO) 400/110/SN Krzypnica.


wielkopolski ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, czyli dla projektu pn. „Budowa linii 110 kV Nagradowice-Garaszewo, Garaszewo-Starołęka, Garaszewo-Żegrze, Garaszewo-Bema”, w zakresie terenu Gminy Kleszczewo.


gryfiński 29 lutego 2024 roku zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji PV Banie 2-(GPO) 400 / 110 / SN Krzypnica (etap 1) w gminach Banie, Gryfino i Widuchowa.


przejdź do góry strony ↑