Od 20 lat pro­fes­jo­nalnie
dla inwe­stycji
infra­stru­ktu­ralnych

linia 400 kv
baczyna-plewiska
została załączona
do pracy w kse

pozyskaliśmy dla ponad
360 mw warunki
przyłączenia do sieci 

doprowadziliśmy
do uchwalenia
91 suikzp

uzyskaliśmy
177 pozwoleń
na budowę obiektów
inwestycyjnych

współrealizowaliśmy
1830 km
linii 400, 220 i 110 kv

przesyłowa linia 400 kv
chełm-lublin systemowa
włączona
do pracy w KSE

wspólnie z rdoś
wspieramy
ochronę
gatunku rybołowa

uzyskaliśmy 
28 decyzji
lokalizacyjnych dla
inwestycji przesyłowych

doprowadziliśmy
do uchwalenia
140 mpzp

pozyskaliśmy
29 dśu
dla inwestycji
z i grupy oddziaływań

dzięki nam wybudowano
14 stacji
elektroenergetycznych

uczestniczyliśmy w budowie
3 bloków
energetycznych
elektrowni systemowych

umożliwiliśmy ułożenie
267 km
gazociągów i ropociągów

dzięki nam powstały
72 el. wiatrowe
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

zwyciężyliśmy w konkursie
ipma ppea 2019
na najlepiej zarządzany
projekt inwestycyjny

Zobacz
ostatnie aktualizacje
Sprawdź
naszą ofertę