Aktualności

#400kv

z początkiem 2022 roku budowa stacji elektroenergetycznej Pątnów wkroczyła w końcową fazę. W ostatnich tygodniach zakończono prace związane z zabudową szczelnych przepustów kablowych budynku nastawni oraz budową kanalizacji kablowej do przepompowni wód.


decyzja o pozwoleniu na budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska uprawomocniła się. Wydane przez Wojewodę Lubuskiego zezwolenie dotyczy sześciu ostatnich stanowisk słupowych. Oznacza to komplet dokumentów pozwalających na ukończenie tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji.


Lubuski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę ostatniego odcinka inwestycji „Budowa linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska”.


przejdź do góry strony ↑