Linia kablowa 400 kV łącząca SE Krajnik z planowaną SE Krzypnica z decyzją lokalizacyjną

pozyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV łączącej rozdzielnię 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik z rozdzielnią 400 kV w planowanej stacji elektroenergetycznej 400/110/30 kV Krzypnica wraz z kablami światłowodowymi.

5‑go lipca 2023 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trzech obrębach: Krzypnica, Krajnik i Nowe Czarnowo. To kolejny krok w tej fazie projektu, otwierający przed inwestorem drogę do uzyskania pozwolenia na budowę. API pracuje obecnie nad pozyskaniem praw do gruntu, co pozwoli w najbliższym czasie na skompletowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę linii 400 kV.

Zlokalizowana na terenie Gminy Gryfino linia kablowa 400 kV połączy planowaną do realizacji stację elektroenergetyczną 400/110/30 kV Krzypnica z istniejącą, systemową stacją elektroenergetyczną 400/220 kV Krajnik. Dzięki temu prąd wytwarzany przez farmę fotowoltaiczną Banie (zlokalizowaną w gminie Banie) będzie dostarczony do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

go to top ↑