Aktualności

2023

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Środowiska oraz Nadzwyczajna do spraw Klimatu, zaproponowały 20 lutego 2023 roku swoje poprawki do tekstu ustawy. Wśród nich 500-metrowa odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego lub budynku o funkcji mieszanej.


onshore zostanie wkrótce odblokowany? Rzecznik rządu zapowiada, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie procedowany projekt zmian ustawy odległościowej. Tymczasem wznowiono prace nad wszystkimi projektami w tej sprawie – rządowym, dwoma senackimi i trzema poselskimi.


linii 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk i stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo to kolejna inwestycja energetyczna zrealizowana przy udziale API. Nowa stacja pracująca w systemie przesyłowym i ponad 70-kilometrowy odcinek linii 400 kV, stanowią istotny element rozbudowy KSE. Od momentu uruchomienia obu obiektów znacząco wzmocniono bezpieczeństwo dostaw energii w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.


przejdź do góry strony ↑