News

2023

uzyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV łączącej GPO farmy fotowoltaicznej Banie z nową stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Krzypnica. Decyzję dla połączenia kablowego 400 kV uzyskaliśmy w lipcu br.


elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska, realizowanej przez konsorcjum SEPC – Elbud Warszawa – API, zakończono montaż konstrukcji słupów kratowych. Na ponad 140 km odcinku posadowiono ich 346. Trwają prace związane z naciągiem przewodów roboczych i odgromowych w ostatnich sekcjach.


linii 400 kV Baczyna-Plewiska zostały zamontowane na kolejnych skrzyżowaniach z obiektami infrastrukturalnymi – autostradą A2 i linią kolejową obsługującą połączenia na trasie Warszawa-Poznań-Granica RP (Niemcy).


go to top ↑