News

2024

zachodniopomorski 18 marca 2024 roku zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji PV Banie 2-(GPO) 400/110/SN Krzypnica.


praw do nieruchomości dla zadań: „Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Choczewo” oraz „Budowa linii 400 kV Choczewo-nacięcie linii Gdańsk Błonia-Grudziądz Węgrowo”, to nowe zadania, które API będzie realizowała na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego.


dolnośląski nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej linii 220 kV Świebodzice-Ząbkowice. Oznacza to, że Wykonawca może rozpocząć prace budowlano-montażowe na tym projekcie.


go to top ↑