Aktualności

2022

oświadczenia złożonego przez akcjonariusza – Agencję Promocji Inwestycji Sp. z o.o., od 1 czerwca br. nowym wiceprezesem zarządu Biura Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt Poznań” S.A. został Roland Baczyński.


nie chcemy inwestycji elektroenergetycznych w pobliżu domu? Budowa nowych linii wiąże się z obawami lokalnych społeczności o ich negatywny wpływ na środowisko. O oddziaływaniu linii elektroenergetycznych najwyższych napięć pisze Aleksandra Atłowska, ekspertka API w najnowszym tekście opublikowanym w Bazie Wiedzy.


z początkiem 2022 roku budowa stacji elektroenergetycznej Pątnów wkroczyła w końcową fazę. W ostatnich tygodniach zakończono prace związane z zabudową szczelnych przepustów kablowych budynku nastawni oraz budową kanalizacji kablowej do przepompowni wód.


przejdź do góry strony ↑