Aktualności

2022

nie chcemy inwestycji elektroenergetycznych w pobliżu domu? Budowa nowych linii wiąże się z obawami lokalnych społeczności o ich negatywny wpływ na środowisko. O oddziaływaniu linii elektroenergetycznych najwyższych napięć pisze Aleksandra Atłowska, ekspertka API w najnowszym tekście opublikowanym w Bazie Wiedzy.


z początkiem 2022 roku budowa stacji elektroenergetycznej Pątnów wkroczyła w końcową fazę. W ostatnich tygodniach zakończono prace związane z zabudową szczelnych przepustów kablowych budynku nastawni oraz budową kanalizacji kablowej do przepompowni wód.


praw do nieruchomości dla inwestycji realizowanych przez Centralną Jednostkę Inwestycyjną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.” jest przedmiotem umowy ramowej, podpisanej w kwietniu br. przez API. Agencja znalazła się na krótkiej liście 6 firm i konsorcjów wybranych przez PSE do składania ofert na przetargi w tym zakresie.


przejdź do góry strony ↑