Aktualności

#inwestycje

liniowe, takie jak linie elektroenergetyczne nie są jedyną domeną działalności API. Spółka aktywnie działa także w branży energii odnawialnej. Co prawda Biuro OZE jako wyodrębniona jednostka działa w API dopiero od lutego 2021 roku, lecz projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii firma realizuje już od blisko 15 lat.


prace przy przebudowie stacji elektroenergetycznej Pątnów. W ostatnich tygodniach kontynuowane były roboty w budynku nastawni. Powstały także kanały przy budynku GIS 400 kV. Rozbudowa zlokalizowanej przy Elektrowni Pątnów stacji wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów to kolejny krok w stronę ulepszenia krajowej sieci przesyłowej.


miesięcy trwają prace budowlano-montażowe na trasie linii Baczyna-Plewiska. Wykonawca montuje konstrukcje słupowe i rozwiesza przewody fazowe.


przejdź do góry strony ↑