News

2024

gryfiński 30 kwietnia 2024 roku zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji PV Banie 2-(GPO) 400/110/SN Krzypnica. Tym samym API uzyskała komplet pozwoleń na budowę tego projektu.


rozpoczyna w terenie prace związane z pozyskaniem praw do nieruchomości dla dwóch zadań realizowanych na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego: „Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Choczewo” oraz „Budowa linii 400 kV Choczewo-nacięcie linii Gdańsk Błonia-Grudziądz Węgrowo”.


wielkopolski ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, czyli dla projektu pn. „Budowa linii 110 kV Nagradowice-Garaszewo, Garaszewo-Starołęka, Garaszewo-Żegrze, Garaszewo-Bema”, w zakresie terenu Miasta Poznania - etap II.


go to top ↑