Aktualności

#energia

budowy nowej napowietrznej linii elektroenergetycznej na trzech słupach elektroenergetycznych, zgodnie z wymaganiami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zamontowano sztuczne platformy lęgowe dla rybołowów.


API zrealizowała pierwszy krok przybliżający do rozpoczęcia prac modernizacyjnych dla linii 220 kV Świebodzice-Ząbkowice. Uzyskane decyzje lokalizacyjne pozwalają na zgłoszenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim chęci rozpoczęcia prac budowlano-montażowych.


umowy z PSE S.A. do uruchomienia linii minęło zaledwie 5 lat i dwa miesiące. W tym czasie zaplanowano trasę nowego połączenia, zaprojektowano i wybudowano ponad 140 km dwutorowej linii 400 kV. Wszystko to w czasie pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie i kryzysu na rynku surowców, paliw i transportu morskiego.


przejdź do góry strony ↑