Aktualności

2024

linii 400 kV Baczyna-Plewiska została zakończona, obiekt uruchomiono, ale nie kończy to prac API przy tym projekcie. Jako zarządzający projektem, API nie tylko koordynuje wszelkie czynności odbiorowe następujące po uruchomieniu połączenia, ale także odpowiada za zobowiązania wynikające z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Dolnośląski 17 stycznia 2024 roku wydał ostatnią decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii 220 kV Świebodzice-Ząbkowice”.


kolejną umowę ramową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Tym razem określa ona warunki udzielania zamówień na prace i usługi z zakresu: „Opracowywanie części lub całości studiów wykonalności, dokumentacji środowiskowej, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego”.


przejdź do góry strony ↑