Aktualności

2024

zgłosił do wojewody dolnośląskiego zamiar wykonania prac na terenach krzyżowania linii elektroenergetycznej z linią kolejową Kraszowice-Jedlina Zdrój i rzeką Bystrzycą. Organ nie wniósł sprzeciwu. Oznacza to, że mogą rozpocząć się prace modernizacyjne na całej długości linii.


rozpoczyna współpracę z nowym kontrahentem. 19 czerwca 2024 roku podpisała ze spółką Elpator umowę na wykonanie prac formalnoprawnych oraz realizację Programu Komunikacji Społecznej dla modernizacji linii 220 kV Połaniec-Chmielów tor II.


wielkopolski ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, czyli dla projektu pn. „Budowa linii 110 kV Nagradowice-Garaszewo, Garaszewo-Starołęka, Garaszewo-Żegrze, Garaszewo-Bema”, w zakresie terenu Miasta Poznania - etap III.


przejdź do góry strony ↑