Realizacja procedur środowiskowych w czasie epidemii

Przygotowywanie dokumentacji środowiskowej i prowadzenie procedur w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to rozmowy, spotkania i uzgodnienia z urzędami, ekspertami i społecznościami lokalnymi. O tym, jak koronawirus wpłynął na ten element realizowanych przez API zadań mówi Anna Rzeczycka-Kliszcz, Kierownik Biura Dokumentacji Środowiskowej.

Wyzwania nowej sytuacji

Sytuacja, z którą od blisko trzech miesięcy mamy do czynienia, wprowadziła znaczące ograniczenia w możliwości realizacji procedur środowiskowych. Zarówno pod kątem aktywności typowo terenowych, związanych z fizycznym prowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczych, ale również na ścieżce dokumentacyjnej i formalnej – w codziennych kontaktach z urzędami. Na początku epidemii to właśnie temu obszarowi działalności środowiskowej towarzyszyły największe obawy – jak będzie wyglądała realizacja procedur, w jaki sposób przeprowadzić działania, które do tej pory wymagały bezpośredniego kontaktu, jak zorganizować współpracę i współdziałanie z urzędami – wszystko było jednym wielkim znakiem zapytania.

Prace środowiskowe w urzędach

Można powiedzieć, że dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym, cały proces formalny i projektowy przebiegał zdecydowanie sprawniej, niż przypuszczali na początku eksperci zajmujący się kwestiami środowiskowymi. Model pracy zdalnej, którego przyjęcie było odpowiedzią na zaistniałą sytuację, w przypadku przygotowywania dokumentacji środowiskowej sprawdził się bez większych problemów. Zdaniem Anny Rzeczyckiej-Kliszcz, wejście w tryb online usprawniło część procesów, których realizacji do czasu wybuchu epidemii nie wyobrażano sobie inaczej, jak poprzez kontakt bezpośredni. Dzięki bieżącej współpracy z ekspertami oraz ich otwartości na zmiany, udało się w tym czasie, pomimo wielu ograniczeń, przygotować nie tylko nowe wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, ale również opracowania specjalistyczne w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko czy analiz robionych na jego rzecz. Również urzędy uczestniczące w procedurach środowiskowych, pomimo początkowych wątpliwości oraz zapisów ustawy umożliwiającej zawieszenie biegu terminów postępowań, przychylnie podeszły do możliwości współpracy oraz realizacji zadań w nowej formule. Przyjmując i wdrażając nowe pomysły dotyczące możliwości kontynuowania prac potwierdziły, że do osiągnięcia wspólnych celów niezbędne są chęci i dobra wola. Dzięki takiemu podejściu nie tylko procedury prowadzone w tym czasie nie zostały wstrzymane, ale wręcz przeciwnie – toczyły się sprawnie. Jest to sytuacja nowa, która w ocenie kierownik Rzeczyckiej-Kliszcz trwale zmieni model realizacji tego obszaru prac dla inwestycji infrastrukturalnych.

strona 2 / 2

Prace środowiskowe w terenie

Zupełnie innym wyzwaniem w czasie epidemii COVID-19 stała się realizacja prac środowiskowych w terenie. Eksperci różnych dziedzin wykonujący inwentaryzacje przyrodnicze czy monitoringi, mieli utrudnione zadanie. Należy pamiętać, że przez dość długi czas funkcjonowały ograniczenia związane z zakazem wstępu do lasów, co w przypadku prac terenowych znacząco utrudniało, bądź wręcz uniemożliwiało ich prowadzenie. Utrudnione lub opóźnione w czasie były również prace pomiarowe, realizowane w związku z koniecznością wykonywania badań hałasu i natężenia pola elektromagnetycznego. Nie spowodowało to jednak znacznych opóźnień i prace nie wymagające bezpośredniego kontaktu z ludźmi były systematycznie wykonywane – w myśl zasady, że przyroda nie śpi i nie czeka na odmrożenie kolejnych obostrzeń.

Procedury środowiskowe po epidemii

Wybuch epidemii koronawirusa i towarzyszące temu zjawisku ogólne zmiany społeczno-zawodowe, pozwalają przypuszczać, że model realizacji prac środowiskowych na potrzeby inwestycji infrastrukturalnych również ulegnie pewnym zmianom. Zdaniem Anny Rzeczyckiej-Kliszcz dopuszczenie elektronicznych metod przekazywania dokumentów zdecydowanie przyspiesza i usprawnia te procesy. Również pracownicy poszczególnych urzędów przekonali się, że realizacja procedur może odbywać się inaczej, niż do tej pory. Wszystko to pokazuje, że wypracowanie dobrych relacji, bieżący kontakt oraz współpraca to klucz, który umożliwia skuteczne prowadzenie inwestycji, nawet w czasach pandemii.

poprzednia
strona
następna
strona
przejdź do góry strony ↑