Baza
wiedzy

2018

na nieruchomości jest jednym ze sposobów uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości, na której mają być posadowione elementy sieci przesyłowej. Sposoby jej ustanowienia, zasadniczo mogą być tylko dwa. Z założenia służebność można ustanowić w drodze umowy lub orzeczenia sądu.


zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne i jak mocno zaangażuje się w nie wykonawca inwestycji, może zależeć sukces całego przedsięwzięcia. Historia pokazuje, że zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy wartych niekiedy setki miliony złotych kontraktów, temu - bagatelizowanemu do tej pory zagadnieniu - powinni przyjrzeć się z należytą uwagą.


: aby inwestycja mogła zostać zrealizowana, należy zaplanować i wykonać szereg powiązanych ze sobą działań. Tyle, że ten truizm przekłada się na kolejne, bardzo szczegółowe kroki, a rzeczywistość pokazuje, iż spora liczba inwestorów zapomina właśnie o tym aspekcie zarządzania strategicznego – projektowaniu macierzy zadań.

przejdź do góry strony ↑