Jaka jest rola menagera w czasie kryzysu oraz epidemii?

zwrócenie uwagi na odpowiednie wsparcie dla zespołu nie miało aż takiego znaczenia. Czas izolacji uświadomił organizacjom biznesowym, jak ważne dla zapewnienia efektywności działania jest skuteczne motywowanie pracowników. A do tego potrzebni są menagerowie o odpowiednich kwalifikacjach, uważa Marcin Laskowski, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami API.

Praca w czasie epidemii

Taki stan zagrożenia wymaga przede wszystkim ustalenia nowych zasad pracy w czasie kryzysu. Jest to wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i menagerów, liderów oraz koordynatorów. Początki funkcjonowania w takiej rzeczywistości mogą wskazywać na spadek wydajności pracy, dlatego niezmiernie ważne wydaje się wprowadzenie odpowiedniego systemu motywowania i zadbania o koordynację prac wraz z zaimplementowaniem nowych wskaźników pomiaru jej efektywności.

Kluczowe wydaje się w tych okolicznościach włączenie pracowników w kreowanie i przygotowanie rozwiązań organizacyjnych na czas kryzysu, ponieważ dziś zdalne wykonywanie obowiązków służbowych wymaga również poczynienia zmian w codziennym życiu rodzinnym i umiejętnego połączenia tych dwóch sfer.

Rola menagerów i ich nowe miejsce w organizacji

Jak w takiej sytuacji powinni zachować się menagerowie odpowiedzialni za swoich pracowników? Przede wszystkim muszą pamiętać o tym, że to ich podwładni budują firmę. Temat kryzysu trzeba na bieżąco omawiać tak, aby wszyscy członkowie organizacji mieli poczucie bezpieczeństwa i mogli utożsamiać się z podjętymi działaniami osłonowymi.

Dotychczasowe przyzwyczajenia związane z pracą zespołową i z codziennymi kontaktami, rozmowami oraz bieżącą interakcją międzyludzką, siłą rzeczy zostają przeniesione na grunt wirtualny. W dobie izolacji i nowej standaryzacji liderzy oraz menagerowie muszą przestawić się na dodatkowe działania koordynacyjne i motywujące, wprowadzenie pracy elastycznej czy definiowania nieco innych formuł osiągania celów i zadań dla pracowników pozostających w kontakcie zdalnym.

To właśnie menagerowie stają się liderami wirtualnymi, którzy za pomocą wideo- czy telekonferencji delegują zadania i koordynują pracę zespołów. W zależności od wielkości grupy ta koordynacja może być dość szeroka. Dlatego dobrze byłoby pomyśleć o łączeniu pracowników w mniejsze zespoły i wprowadzeniu zwinnej koordynacji ich prac.

Również sfera behawioralna jest nieco inna na odległość niż w codziennej pracy w biurze. Pracownicy i menagerowie muszą nauczyć się relacji na odległość, w której ważna jest bieżąca komunikacja, zapewnienie obecności i wsparcie zespołu. Lider powinien w tym trudnym czasie wyrażać przede wszystkim troskę o zespół, zbierać informację zwrotną i w sposób bieżący zapewniać połączenie pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.

strona 2 / 2

Jakie korzyści organizacja może wynieść z kryzysu?

Dobry menager sytuację kryzysową będzie rozważał w kontekście nie tylko efektów negatywnych, ale też pewnych komponentów pozytywnych, wypracowanych w ramach przechodzenia przez kryzys. W przypadku epidemii koronawirusa sytuacja zmusiła firmy i pracowników do szybkiego wdrożenia nowych metod, zasad zarządzania i koordynacji prac, budowania nowoczesnych kanałów komunikacji, czy kreowania innowacyjnych rozwiązań. Ich duża część zapewne zostanie zaimplementowana i wykorzystywana również po przejściu fali kryzysu, w normalnych warunkach pracy. Tworzone będą na tej bazie kolejne, nowe metody zarządzania kryzysowego, oparte o doświadczenia wyniesione z pracy w okresie epidemii. Zapewne dużo lepsze zrozumienie znajdzie wśród firm i pracowników kwestia wagi i znaczenia zarządzania ryzykiem, niepewnością czy nieokreślonością. Będą to elementy, które na stałe wejdą do naszego katalogu obowiązków. Efektywność i nowe umiejętności związane z pracą zdalną zostaną również wykorzystane w przyszłości i być może będą kolejnym etapem tworzenia wirtualnych biur, doskonalenia pracy zdalnej, budowania elastycznych systemów zarządzania przygotowanych na inne sytuacje kryzysowe. Zgodnie z powiedzeniem, że potrzeba jest matką wynalazków, pewne wzorce dziś wypracowane, będą powielane i doskonalone w przyszłości. Dzięki temu wszelkie potencjalne kryzysy organizacja będzie mogła przechodzić w możliwie najłagodniejszy sposób.

poprzednia
strona
następna
strona
przejdź do góry strony ↑