Baza
wiedzy

2024

jest BIM? Rozwinięcie skrótu to: Building Information Model, czyli Model Informacyjny Budynku, ale spotykamy się również z innymi rozwinięciami skrótu, jak Building Information Modeling - Modelowanie Informacji o Budynku oraz Building Information Managment - Zarządzanie Informacją o Budynku.


w Polsce zasadę 10H uważano za jedną z najbardziej restrykcyjnych w całej Europie. W tej sytuacji nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej była bez wątpienia konieczna. Jednak obecny kształt ustawy pozostawia jeszcze wiele do życzenia, zwłaszcza w powiązaniu z reformą zasad planowania przestrzennego.


br. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1832). Wprowadziło ono do polskiego porządku prawnego m.in. zasady określania wartości służebności przesyłu. Do tej pory ustalano ją w oparciu o metodologie i standardy branżowe, a nie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


przejdź do góry strony ↑