Base of
knowledge

2023

w Polsce zasadę 10H uważano za jedną z najbardziej restrykcyjnych w całej Europie. W tej sytuacji nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej była bez wątpienia konieczna. Jednak obecny kształt ustawy pozostawia jeszcze wiele do życzenia, zwłaszcza w powiązaniu z reformą zasad planowania przestrzennego.


br. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1832). Wprowadziło ono do polskiego porządku prawnego m.in. zasady określania wartości służebności przesyłu. Do tej pory ustalano ją w oparciu o metodologie i standardy branżowe, a nie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


, bo 3 września 2023 roku, wejdą w życie przepisy ustawy z 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta była już przedmiotem analiz z naszej strony. Warto jednak wiedzieć, że w toku prac parlamentarnych znacząco zmieniła się treść ustawy nowelizującej, zwłaszcza przez wprowadzenie nowej instytucji, jaką jest strategiczna inwestycja w zakresie sieci dystrybucyjnej.


go to top ↑