Wyprowadzenie mocy z PV Banie z decyzją lokalizacyjną

uzyskała decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV łączącej GPO farmy fotowoltaicznej Banie z nową stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Krzypnica. Decyzję dla połączenia kablowego 400 kV uzyskaliśmy w lipcu br.

11‑go września 2023 roku Wójt Gminy Banie wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie trzech gmin: Gryfino, Widuchowa i Banie, dla łącznie 9 obrębów: Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo oraz Steklno (gmina Gryfino), Pacholęta (gmina Widuchowa), Rożnowo, Lubanowo, Kunowo i Sosnowo (gmina Banie).

Dwutorowa linia kablowa o długości ok. 19 km, zlokalizowana będzie na nieruchomościach należących zarówno do właścicieli prywatnych, jak i osób prawnych. Połączy ona Główny Punkt Odbioru (GPO) farmy fotowoltaicznej Banie z nową stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Krzypnica, projektowaną w pobliżu istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Krajnik będącej częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Obecnie API pracuje nad pozyskaniem praw do gruntu oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Kolejnym etapem będzie skompletowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę linii 110 kV.

Celem tej inwestycji jest przede wszystkim wyprowadzenie mocy z projektowanej farmy fotowoltaicznej Banie, dostarczenie mocy do stacji elektroenergetycznej Krzypnica i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także umożliwienie wzrostu wolumenu energii elektrycznej z OZE w ogólnym bilansie wytwarzanej energii.

go to top ↑