Zakończono montaż słupów linii 400 kV Baczyna-Plewiska

elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska, realizowanej przez konsorcjum SEPC – Elbud Warszawa – API, zakończono montaż konstrukcji słupów kratowych. Na ponad 140 km odcinku posadowiono ich 346. Trwają prace związane z naciągiem przewodów roboczych i odgromowych w ostatnich sekcjach.

Wznoszenie pierwszych słupów linii rozpoczęto we wrześniu 2021 roku. W zależności od rodzaju słupów, typu fundamentów, dostępności terenu i stanu pogody wykorzystywano różne techniki montażu. W zdecydowanej większości budowę przeprowadzono przy użyciu dźwigów, na kilkudziesięciu stanowiskach zastosowano metodę Derricka, polegającą na wykorzystaniu samej wznoszonej konstrukcji słupa jako żurawia do podnoszenia zmontowanych na ziemi elementów ścian.

Zmontowano łącznie 346 kratowych słupów serii EWP34, z czego:

  • 92 słupy mocne (odporowe), w tym jedynie 11 bez konieczności użycia członów podwyższających i 4 konstrukcji specjalnych,
  • 252 słupy przelotowe, w tym 102 słupy typu PL wykorzystywane na terenach leśnych,
  • 2 słupy krańcowe.

Część słupów - zgodnie z wymaganiami Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP - pomalowano na biało-czerwono i wyposażono w specjalistyczne instalacje oznaczeń świetlnych. Konieczność zastosowania tego typu identyfikatorów (kolor i światło) wynika z umiejscowienia elementów przestrzeni powietrznej wykorzystywanej przez państwowe statki powietrzne.

Na trzech konstrukcjach (oznaczonych symbolami De1, De24 i Ps1) zamontowane zostaną sztuczne platformy lęgowe dla dużych ptaków drapieżnych, zgodnie z postanowieniami decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Prace te zostaną przeprowadzone w końcu września 2023 roku.

przejdź do góry strony ↑