Przewody linii Baczyna-Plewiska nad autostradą A2 i linią kolejową

linii 400 kV Baczyna-Plewiska zostały zamontowane na kolejnych skrzyżowaniach z obiektami infrastrukturalnymi – autostradą A2 i linią kolejową obsługującą połączenia na trasie Warszawa-Poznań-Granica RP (Niemcy).

W dniach 18-21 sierpnia 2023 roku przeprowadzono montaż przewodów roboczych i odgromowych linii 400 kV Baczyna-Plewiska nad autostradą A2 w okolicy węzła Buk (Wielkopolska), a także nad linią kolejową nr 3 relacji Warszawa Zachodnia-Kunowice Główne na terenie ISE Poznań Główny.

Przed przystąpieniem do wykonania prac nad autostradą Wykonawca opracował i uzgodnił - tak jak w poprzednich przypadkach (prace nad A2 w gminie Dopiewo i nad drogą ekspresową S11) - z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad plan czasowej organizacji ruchu. Na odcinku realizacji skrzyżowania z autostradą wyłączono jeden pas ruchu i ustawiono wysięgniki zabezpieczające przed upadkiem przewodów na czynny odcinek drogi. Większość prac przeprowadzona została w czasie weekendu.

W tym samym czasie realizowano prace nad torami 1 i 2 szlaku Palędzie-Bus w km 326,097 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia-Kunowice Główne, drugiej pod względem długości linii kolejowej w Polsce. Tutaj również zasady realizacji prac uzgodnione były z właściwą sekcją eksploatacji PKP PLK S.A., czyli ISE Poznań Główny i mogły być prowadzone po otrzymaniu zatwierdzonego „Tymczasowego Regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywanych prac”.

Roboty były realizowane bez zatrzymania ruchu kolejowego - wyłączono jedynie linię potrzeb nietrakcyjnych (SN), co w żaden sposób nie wpłynęło na obsługę pasażerów i przewoźników.

przejdź do góry strony ↑