Dobiega końca montaż słupów na trasie linii 400 kV Baczyna-Plewiska

Baczyna-Plewiska, czyli największy projekt realizowany przy udziale API, wchodzi w finalną fazę realizacji. Kończy się montaż konstrukcji słupów kratowych, przy pozostałych elementach zaangażowane są wszystkie zasoby Wykonawcy.

Na całej trasie linii postawiono już 337 konstrukcji słupowych z 346 planowanych do realizacji. Montaż prowadzony jest obecnie na wszystkich pozostałych do budowy stanowiskach.

Przez cały czas kontynuowane są również prace związane z zawieszaniem:

  • łańcuchów izolatorów - zawieszono na 300 konstrukcjach,
  • przewodów fazowych - dotychczas zamontowano przewody na odcinku ponad 120 km,
  • przewodów OPGW - zrealizowano na odcinku ponad 114 km.

Wykonawca prowadzi równolegle prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji. Dotychczas zrealizowano je na 311 słupach.

Przeprowadzono prace naciągowe nad krzyżowanymi obiektami infrastrukturalnymi:

  • drogą szybkiego ruchu S11 w okolicy Głuchowa i Plewisk oraz nad krzyżowanymi w tych miejscach liniami 110 kV i 220 kV,
  • autostradą A2 w gminie Dopiewo, po zachodniej stronie aglomeracji poznańskiej.

Wszystkie działania prowadzone były w porozumieniu z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Na czas prowadzenia prac wprowadzona została czasowa organizacja ruchu, nie stwierdzono utrudnień w płynności przejazdu na krzyżowanych drogach. Prace, polegające na rozwieszeniu przewodów fazowych i OPGW oraz zamontowaniu odstępników tłumiących przebiegły bez zakłóceń.


W sierpniu planowany jest montaż przewodów roboczych i OPGW nad autostradą A2 w gminie Buk.

go to top ↑