Wyprowadzenie mocy z PV Banie - linia kablowa 110 kV

dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV relacji PV Banie - SE Krzypnica wraz z kablem światłowodowym, to kolejny projekt prowadzony przez zespół API, tym razem we współpracy z BeGreen Poland.

Linia kablowa 110 kV ma za zadanie wyprowadzenie mocy z projektowanej elektrowni fotowoltaicznej Banie. Połączy ona Główny Punkt Odbioru (GPO) planowanej farmy solarnej Banie z nową stacją elektroenergetyczną 400/110 kV Krzypnica. Docelowo moc generowana w elektrowni zostanie wyprowadzona do Krajowego Systemu Energetycznego poprzez połączenie ze stacją 400/220/110 kV Krajnik. W projekcie API odpowiedzialna jest za komunikację społeczną, realizację spraw formalnoprawnych, projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

21 czerwca 2023 roku Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych. Obecnie oczekujemy na wydanie analogicznej decyzji przez gminę Banie. Dwutorowa linia kablowa 110 kV przebiegać będzie przez ponad 150 działek leżących w gminach Banie, Gryfino i Widuchowa.

Równolegle API prowadzi prace związane z pozyskaniem praw do gruntu (negocjujemy z właścicielami nieruchomości umowy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu) oraz prace projektowe. Jeszcze w tym roku planujemy pozyskanie kompletu pozwoleń na budowę linii kablowych.

go to top ↑