Badania geologiczne na linii 220 kV Świebodzice-Ząbkowice

linii 220 kV Świebodzice-Ząbkowice to kolejne zadanie inwestycyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w którym uczestniczy API. Na podstawie zawartych przez nas umów i pozyskanych decyzji generalny wykonawca - Grupa Romgos - rozpoczął badania geologiczne gruntów.

Badania, polegające na wykonaniu odwiertów i pobraniu próbek gruntów, wykonywane są w miejscach, w których słupy istniejącej linii 220 kV będą poddane wzmocnieniu lub wymianie na nowe. Ich wyniki pozwolą na właściwe zaprojektowanie prac fundamentowych, w tym ocenę konieczności wymiany fundamentów na nowe i doboru właściwych ich typów. Łącznie odwierty przeprowadzono na 33 stanowiskach.

API przygotowuje się obecnie do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, na mocy, której pozyskane zostaną prawa do gruntu, a następnie przygotowane zgłoszenie robót budowlanych dla całości prac modernizacyjnych. Decyzję lokalizacyjną, wydawaną przez Wojewodę Dolnośląskiego, spodziewamy się uzyskać w III kwartale 2023 roku.

go to top ↑