Przewody linii 400 kV nad autostradą A2 już zamontowane

23-27 czerwca 2023 roku przeprowadzono montaż przewodów roboczych i odgromowych linii 400 kV Baczyna-Plewiska nad autostradą A2 w gminie Dopiewo, po zachodniej stronie aglomeracji poznańskiej. Główna część prac prowadzona była w czasie weekendu, przy zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów.

Przekroczenie autostrady A2 to drugie, po drodze ekspresowej S11, kluczowe skrzyżowanie linii 400 kV z infrastrukturą drogową przed podejściem do stacji elektroenergetycznej Plewiska od strony zachodniej.

Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca opracował i uzgodnił z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad plan czasowej organizacji ruchu. Na odcinku realizacji skrzyżowania z autostradą wyłączono jeden pas ruchu i ustawiono wysięgniki zabezpieczające przed upadkiem przewodów na czynny odcinek drogi. Większość prac przeprowadzona została w czasie weekendu, przy zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów.

Uprzednio, na słupach sekcji krzyżującej autostradę A2, zawieszone zostały łańcuchy izolatorów i rolki do przeciągnięcia przewodów, bez konieczności jakiegokolwiek wpływu na organizację ruchu. Podczas minionego weekendu przeciągnięto linki wstępne po czym - z pomocą wysięgników - rozwieszono przewody fazowe oraz przewody odgromowe OPGW. W końcowej fazie prac zamontowano odstępniki tłumiące. Po zakończeniu robót przywrócono pierwotną organizację ruchu.


W sierpniu br. podobne prace zostaną wykonane przy montażu sekcji krzyżującej autostradę A2 w gminie Buk.

go to top ↑