Środowiskowe aspekty budowy linii 400 kV Baczyna-Plewiska

już na dobre się zadomowiła, a tereny wokół zrobiły się soczyście zielone, co w połączeniu z kwitnącymi drzewami i ciągnącymi się po horyzont żółtymi polami rzepaku tworzy sielski krajobraz. Tym bardziej przyjemnie jest obserwować postępy na budowie. Niebawem wszystkie konstrukcje słupów zostaną posadowione na swoich stanowiskach.

Na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Baczyna-Plewiska trwają intensywne prace budowlane. Wiosenna aura i coraz dłuższe dni sprzyjają ekipom montażowym. Dla prowadzenia nadzoru przyrodniczego to również najciekawszy okres - wiosna już na dobre się zadomowiła, a tereny wokół terenu budowy zrobiły się soczyście zielone, co w połączeniu z kwitnącymi drzewami i ciągnącymi się po horyzont żółtymi polami rzepaku tworzy sielski krajobraz. Tym bardziej przyjemnie jest obserwować postępy na budowie. Niebawem wszystkie konstrukcje słupów zostaną posadowione na swoich stanowiskach. Coraz więcej odcinków linii posiada już zawieszone łańcuchy izolatorów, przewody robocze i pozostały osprzęt niezbędny do prawidłowej eksploatacji obiektu.

W miejscach, w których prowadzone są roboty widać, że pracujące brygady nie przeszkadzają zwierzętom w ich codziennych, zwyczajowych czynnościach i nie odstraszają od terenów bogatych w pokarm. W okolicy odnajdujemy wiele gatunków ptaków i innych zwierząt, które powoli oswajają się z nowym elementem w krajobrazie.

Przez cały okres budowy Wykonawca prowadzi nadzór przyrodniczy, który w okresie wiosennym jest szczególnie zintensyfikowany. Na bieżąco kontrolowane są stanowiska, na których prowadzone są prace, głównie w terenach cennych przyrodniczo. Głównym elementem kontroli jest weryfikacja spełnienia warunków nałożonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Na wielu odcinkach linia powstaje w terenach otwartych, gdzie poza słupami widać inne dominanty w krajobrazie, jak np. siłownie wiatrowe. To m.in. także dla rozwoju odnawialnych źródeł energii tak ważne jest, aby ciągle modernizowana i ulepszana była sieć przesyłowa w naszym kraju. Daje to nowe możliwości i wzmacnia niezależność energetyczną regionów, przy zachowaniu równowagi ze środowiskiem naturalnym.

Prowadzony nadzór pozytywnie weryfikuje fakt, że na niektórych odcinkach realizowanego projektu zastosowane zostały już środki minimalizujące, wynikające z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji. W większości chodzi o montaż elementów i urządzeń, które mają za zadanie ochronę ptaków i nietoperzy poprzez zwiększenie widoczności lub możliwość detekcji przewodów - w szczególności najcieńszych na linii przewodów odgromowych, na których montowane są spirale oraz kule. Już teraz można zaobserwować jak takie znaczniki wyglądają oraz że ich rozmiary - pomimo montażu na znacznej wysokości - są dość okazałe i bez problemu można dostrzec je z poziomu gruntu. Potwierdzenie skuteczności zastosowanych oznakowań przeszkodowych zostanie zweryfikowana po wybudowaniu linii, w monitoringu porealizacyjnym śmiertelności ptaków, do którego obligują zapisy wskazanej wyżej decyzji.


Nadzór przyrodniczy wykazuje poprawność wykonania elementów minimalizujących oddziaływanie inwestycji na odcinkach już zrealizowanych. Weryfikacja będzie trwać aż do zakończenia robót budowlanych, co w przypadku tak wspaniałej przyrody otaczającej obszar inwestycji dodaje wszystkim ekipom energii każdego dnia.

go to top ↑