Postęp prac przy budowie linii 400 kV Baczyna-Plewiska

końca prace związane z montażem słupów na linii 400 kV Baczyna-Plewiska. Do realizacji pozostały już tylko 24 konstrukcje.

W ostatnich dniach dużo dzieje się w realizowanym przy udziale API projekcie związanym z budową linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska.

Na całej trasie linii postawiono już 322 konstrukcje słupowe z 346 planowanych do realizacji. Montaż prowadzony jest obecnie na kilkunastu kolejnych stanowiskach.

Przez cały czas kontynuowane są również prace związane z wieszaniem:

  • łańcuchów izolatorów - zawieszono na 284 konstrukcjach,
  • przewodów fazowych - dotychczas zamontowano przewody na odcinku ponad 88 km,
  • przewodów OPGW - zrealizowano na odcinku ponad 61 km.

Wykonawca prowadzi ponadto prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji. Dotychczas zrealizowano je na 246 słupach.

Przeprowadzono także prace naciągowe nad drogą szybkiego ruchu S11 w okolicy Głuchowa i Plewisk oraz nad krzyżowanymi liniami 110 kV oraz 220 kV. Wszystkie działania prowadzone były w porozumieniu z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, bowiem na czas prowadzenia prac wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Drogę zabezpieczono poprzez ustawienie 4 podnośników koszowych podtrzymujących przewody podczas naciągu. Ruch odbywał się jednym pasem o szerokości 3,50 m, ale dzięki właściwie dobranemu terminowi przeprowadzenia robót nie spowodowało to utrudnień w płynności przejazdu.

Prace, polegające na rozwieszeniu przewodów fazowych, zamontowaniu odstępników oraz przeciągnięciu linki wstępnej do przewodu OPGW, odbywały się pod stałym nadzorem służb BHP z ramienia Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) oraz Wykonawcy i przebiegły w   sposób niezagrażający bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego oraz pracowników. Po zakończeniu robót przywrócono pierwotną organizację ruchu.


Pod koniec czerwca Wykonawca planuje realizację tego typu prac nad autostradą A2 w rejonie Dopiewa, a w sierpniu w rejonie Buku.

go to top ↑