Wiosna na terenie budowy linii 400 kV Baczyna-Plewiska

cały okres realizacji prac budowlano-montażowych Wykonawca prowadzi stały nadzór przyrodniczy, kontrolując wypełnianie przez wszystkie brygady wymagań z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Są to zarówno zalecenia dla Wykonawcy na czas prowadzenia konkretnych robót, jak i ograniczenia czasowe w najbardziej cennych przyrodniczo miejscach na trasie linii 400 kV.

Pomimo, że zakończyły się najbardziej inwazyjne prace budowlane przy budowie fundamentów pod słupy i tym samym konieczność częstego kontrolowania wykopów i szkolenia pracowników w zakresie ochrony płazów i małych zwierząt, to pracy przy nadzorze przyrodniczym na budowie nadal nie brakuje. Ze względu na trwający okres wiosenny, zwiększoną aktywność przyrodniczą oraz intensywne prace montażowe na terenie obu województw, czynności nadzoru polegają głównie na kontroli części abiotycznej i biotycznej realizowanej inwestycji. Prowadzone są również bieżące kontrole terenu prowadzonych prac w celu potwierdzenia zgodności prowadzonych prac z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, np. wyposażenia zaplecza budowy w przenośne kabiny sanitarne, prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów itp. 

Prowadzonym intensywnie pracom budowlano-montażowym na terenie inwestycji towarzyszy głośny klangor („śpiew”) żurawi, których setki można spotkać na okolicznych polach i łąkach, gdzie posilają się po długiej podróży i nawet obecność ludzi w postaci pracowników czy sprzętu nie odstrasza ich od terenów bogatych w pożywienie. Przybywa także stad gęsi, które kluczami krążą po niebie lub gromadzą się licznie na terenach podmokłych, których w okolicy budowy nie brakuje. Nie tylko na wodzie, ale również na polach w bliskim sąsiedztwie zmontowanych słupów pojawiają się piękne i dostojne łabędzie. Przy przejściu linii przez rzekę Wartę, której rozlewiska na wiosnę robią wrażenie, nie brakuje też czapli białych i siwych, kormoranów i czajek. Na łąkach spotykamy liczne stada kopytnych. W okolicy robi się naprawdę gwarno i głośno. Czuć już zbliżającą się wielkimi krokami wiosnę. 

Można zauważyć, że gotowe fragmenty linii z zawieszonymi przewodami oraz znacznikami dla ptaków w postaci spiral nie stanowią dużej bariery dla migrujących teraz bardzo intensywnie ptaków, które omijają sprawnie widoczną przeszkodę. 

Jak widać prace prowadzone przy budowie linii 400 kV nie przeszkadzają okolicznej przyrodzie i licznych bywalców - zarówno z gromady ptaków, jak i innych zwierząt - w pobliżu słupów nie brakuje. Ich obecność dodaje nam wiosennej energii, a do postawienia zostało już niecałe sto słupów.

go to top ↑