Inwestycja na Pomorzu oficjalnie zakończona

linii 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk i stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo to kolejna inwestycja energetyczna zrealizowana przy udziale API. Nowa stacja pracująca w systemie przesyłowym i ponad 70-kilometrowy odcinek linii 400 kV, stanowią istotny element rozbudowy KSE. Od momentu uruchomienia obu obiektów znacząco wzmocniono bezpieczeństwo dostaw energii w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

W ramach inwestycji główny wykonawca - Pinggao Group Co., Ltd wybudował w systemie „zaprojektuj i wybuduj” stację elektroenergetyczną Żydowo Kierzkowo 400(220)/110 kV, dwutorową linię napowietrzną 2×400 kV na odcinku od stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Słupsk (długość ponad 70 km) i czterotorową linię napowietrzną 2×400+2×110 kV (długość około 2 km) na odcinku: Żydowo - Żydowo Kierzkowo.

Agencja Promocji Inwestycji odpowiadała za kompleksowe przygotowanie formalnoprawne całości zadania i działania z obszaru komunikacji społecznej dla tej inwestycji.

– „Odbiór końcowy tak dużego i tak istotnego dla KSE zadania, w którym znaczący udział miała API, to zawsze wielki sukces” – mówi Dawid Sieniuć, dyrektor generalny spółki. – „Byliśmy w ten projekt zaangażowani od samego początku – znaleźliśmy teren pod lokalizację stacji, wynegocjowaliśmy warunki jego zakupu i dokonaliśmy tej czynności w imieniu PSE S.A. Trasa linii jest naszą autorską koncepcją – dzięki współpracy z szerokim gronem interesariuszy stworzyliśmy taki przebieg, który nie budził zastrzeżeń samorządów i lokalnych społeczności. Co więcej – będąc autorami trasy wzięliśmy za nią całą odpowiedzialność, uzyskując decyzję środowiskową, doprowadzając do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i finalnie pozyskania kompletu pozwoleń na budowę. Jesteśmy niezwykle dumni z tego sukcesu”.

Prace oficjalnie ruszyły w 2015 roku, odbiory techniczne nastąpiły w roku 2020 (część liniowa) i 2022 (część stacyjna). Realizacja projektu poprawiła bezpieczeństwo dostaw energii w województwach pomorskim i zachodniopomorskim poprzez zwiększenie wydajności i niezawodności sieci przesyłowych oraz zapobieganie stratom sieciowym. Inwestycja powstała także z myślą o podłączeniu morskich i lądowych farm wiatrowych.

Generalny wykonawca zadania docenił nasz wkład w realizację projektu poprzez udzielenie stosownych referencji: „API, jako otwarta na każdą formę współpracy w toku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i podejmująca się realizacji zadań, które na etapie zawierania umowy były niemożliwe do przewidzenia, świetnie wywiązała się z tego trudnego zadania. Elastyczność i kreatywność to cechy, które w kontaktach z pracownikami API zawsze pozwalają na znalezienie właściwych rozwiązań”.

go to top ↑