Postępy prac przy SE Pątnów

rozbudowa zlokalizowanej przy Elektrowni Pątnów stacji elektroenergetycznej wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów. Jest to kolejny krok w stronę ulepszenia krajowej sieci przesyłowej.

W ostatnich tygodniach kontynuowane były prace budowlane i wodno-kanalizacyjne w budynku nastawni oraz prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku GIS 400 kV.

Wykonawca zamontował awaryjne zasilanie oraz uruchomił urządzenia klimatyzacji i wentylacji. Zakończono budowę dróg wewnętrznych przy bramie głównej wjazdowej do SE Pątnów i przy budynkach nastawni 110 kV oraz budynku GIS 400 kV.

W ramach inwestycji rozpoczęto prace przygotowawcze związane z montażem podłogi technologicznej w pomieszczeniach hali oraz przekaźnikowni budynku GIS 400 kV, a także wykonano osłony oraz izolację termiczną i zabezpieczenie rur instalacji ppoż. wychodzących z pompowni przy budynku GIS 400 kV.

W najbliższych tygodniach wykonawca planuje zakończyć montaż instalacji elektrycznych w budynku GIS 400kV oraz wodno-kanalizacyjnych w budynku nastawni. Kontynuowany będzie montaż stolarki drzwiowej w budynku GIS 400 kV.

Realizacja tej inwestycji ma na celu rozbudowę sieci przesyłowej, wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kromolice, zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów, poprawę bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK (Pątnów-Adamów-Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV oraz zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć.

go to top ↑