W Sejmie o energii

odnawialna była jednym z tematów rozmów, jakie odbyli przedstawiciele API w Sejmie RP. Delegacja Agencji Promocji Inwestycji udała się na Wiejską na zaproszenie Posła Dariusza Wieczorka, członka Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Poseł na Sejm RP Dariusz Wieczorek jest Przewodniczącym Podkomisji Stałej do spraw elektromobilności oraz członkiem Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Tematyka szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego, a w szczególności energetyki odnawialnej, pozostaje w sferze jego szczególnych zainteresowań. Delegacja API odwiedziła na specjalne zaproszenie Posła siedzibę Sejmu RP. Wizyta na Wiejskiej była doskonałą okazją do omówienia aktualnych problemów polskiej energetyki i szans dalszego rozwoju OZE.

Spotkanie umożliwiło pracownikom Agencji przekazanie przedstawicielowi władzy ustawodawczej informacji o prawnych barierach rozwoju OZE w Polsce, zarówno w obowiązujących przepisach, jak i tych planowanych rozwiązaniach legislacyjnych, m.in. w zakresie tzw. ustawy odległościowej i nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

– Poseł Dariusz Wieczorek znany jest z ogromnego zainteresowania kwestiami energetyki w Polsce. Składał liczne interpelacje i zapytania poselskie w kwestiach związanych zarówno z energią konwencjonalną, jak i źródłami odnawialnymi. Liczymy na to, że odbyta przez nas rozmowa, podczas której mieliśmy możliwość przedstawienia sytuacji z punktu widzenia inwestora i wykonawcy instalacji energetycznych, naszych obaw związanych z barierami rozwoju m.in. energetyki wiatrowej oraz omówienia sytuacji OZE w Polsce skłonią posła do zadawania dalszych pytań, m.in. w kwestii nowelizacji ustawy 10H, która została złożona do Sejmu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska już ponad 2 miesiące temu, ale nie nadano jej dalszego biegu – mówi Andrzej Czajkowski, Prezes API.

go to top ↑