Kierunek OZE

liniowe, takie jak linie elektroenergetyczne nie są jedyną domeną działalności API. Spółka aktywnie działa także w branży energii odnawialnej. Co prawda Biuro OZE jako wyodrębniona jednostka działa w API dopiero od lutego 2021 roku, lecz projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii firma realizuje już od blisko 15 lat.

W latach 2008 – 2015 zespół API z sukcesem doprowadził do realizacji trzech farm wiatrowych na terenie województwa lubelskiego o łącznej mocy 129,7 MW.

Obecnie Biuro OZE, w ciągu zaledwie dwóch lat swojej działalności, zainicjowało i rozwija projekty z tego zakresu o łącznej mocy około 500MW. Wśród nich znajdują się farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne zlokalizowane w różnych częściach kraju.

W ramach prowadzonej działalności biuro OZE uczestniczy również we współtworzeniu projektów typu „greenfield”. – Łączna szacowana moc naszych projektów to ok. 500 – 900 MW. Składają się na nie instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe oraz magazyny mocy – mówi dyrektor Biura OZE Jacek Harbuz, dodając – współpracujemy z wiodącymi na rynkach europejskich firmami z branży odnawialnych źródeł energii, takimi jak: EDP Renewables, OX2, European Energy oraz spółkami z rodzimym kapitałem.

Celem API jest wprowadzenie do portfela zadań doprowadzających do zmniejszenia emisji CO2, wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne poprzez budowę rozproszonych źródeł wytwórczych oraz tworzenie stabilnych elektrowni hybrydowych.


API zarówno rozwija własne inwestycje OZE, jak i uczestniczy w realizacji zewnętrznych projektów.

Spółka oferuje kompleksową obsługę, świadcząc wszystkie usługi deweloperskie. Poszukuje gruntów z potencjałem dla określonego typu inwestycji OZE, negocjuje umowy z właścicielami terenów, uzyskuje wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje, jednocześnie budując relacje ze społecznościami lokalnymi i samorządami. Prowadzi także audyty przedsięwzięć przygotowywanych przez innych deweloperów.

go to top ↑