Postępy prac na stacji Pątnów

prace przy przebudowie stacji elektroenergetycznej Pątnów. W ostatnich tygodniach kontynuowane były roboty w budynku nastawni. Powstały także kanały przy budynku GIS 400 kV. Rozbudowa zlokalizowanej przy Elektrowni Pątnów stacji wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów to kolejny krok w stronę ulepszenia krajowej sieci przesyłowej.

Wykonawca wykonał tynki cementowo-wapienne, zakończył malowanie ścian i sufitów, zamontował konstrukcje sufitu podwieszanego w budynku przekaźnikowni, zrealizował uziemienie z bednarki miedzianej, wykonał uziemienie konstrukcji wsporczych pod szynoprzewody GIL na dachu oraz wykonał kanał typu ciężkiego pomiędzy budynkiem GIS 400 kV a rozdzielnią 220 kV.


Przy budynku GIS 400 kV zakończono realizację kanału typu lekkiego.


Na terenie inwestycji trwają także prace związane z montażem instalacji elektrycznych oraz klimatyzacji i wentylacji.

Rozbudowa zlokalizowanej przy Elektrowni Pątnów stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów to kolejny krok w stronę ulepszenia krajowej sieci przesyłowej. W ramach inwestycji rozbudowany jest istniejący budynek GIS 400 kV oraz budowany nowy budynek rozdzielni GIS 110 kV. Zbudowano nową rozdzielnię i budynek nastawni, a odpływy z istniejącej rozdzielni przełączono do nowej. Przebudowano urządzenia telekomunikacyjne i układ drogowy. Powstała dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 400 kV relacji Kromolice-Pątnów od istniejącego słupa nr 10 do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów (ok. 5 km) oraz dwa trakty światłowodowe relacji: SE Kromolice-SE Pątnów – tor I (płn.) oraz SE Konin-(przez słup 9a)- SE Pątnów.

Realizacja tej inwestycji ma na celu rozbudowę sieci przesyłowej, wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kromolice, zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów, poprawę bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK (Pątnów-Adamów-Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV oraz zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć.

go to top ↑