Nowe słupy linii 400 kV

miesięcy trwają prace budowlano-montażowe na trasie linii Baczyna-Plewiska. Wykonawca montuje konstrukcje słupowe i rozwiesza przewody fazowe.

Budowa linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, która połączy dwie stacje węzłowe: Plewiska w gminie Komorniki z Baczyną w gminie Lubiszyn, jest najdłuższą inwestycją liniową Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowaną przez PSE w Polsce. 

Wykonawca - Konsorcjum API, SEPC i ELBUD Warszawa kontynuuje posadowienie fundamentów (14 stanowisk jest w trakcie budowy, ukończono 298), montuje konstrukcje słupowe (ukończono 165, trwa montaż 25) oraz wiesza przewody fazowe (ukończono odcinek o długości 30,2 km, obecnie montaż trwa na odcinku 6,1 km).

Trwają także prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji słupów (32 konstrukcje w toku, 90 zrealizowanych) oraz przebudową obiektów kolidujących (14 w toku, 29 zakończonych).

W połowie czerwca odbył się, zakończony wynikiem pozytywnym, test FAT tłumików VSD 2025.

przejdź do góry strony ↑