Prace przy stacji Pątnów

z początkiem 2022 roku budowa stacji elektroenergetycznej Pątnów wkroczyła w końcową fazę. W ostatnich tygodniach zakończono prace związane z zabudową szczelnych przepustów kablowych budynku nastawni oraz budową kanalizacji kablowej do przepompowni wód.

Wykonawca kontynuuje prace budowlane budynku GIS 400 kV, trwa montaż nowego ogrodzenia stacji oraz budowa kanalizacji kablowej Systemu Ochrony Technicznej.

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice - Pątnów to kolejny krok w stronę ulepszenia sieci przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Pątnów zlokalizowana jest w powiecie konińskim. W ramach inwestycji rozbudowywane są m.in.: budynek GIS 400 kV i rozdzielnia GIS 400 kV, budowany jest budynek rozdzielni GIS 110 kV oraz nowa rozdzielnia GIS 110 kV. Odpływy z istniejącej rozdzielni napowietrznej 110 kV zostaną przełączone do nowej rozdzielni, a budynek nastawni zostanie rozbudowany.

Inwestycja obejmuje także przebudowę układu drogowego, budowę ogrodzenia zewnętrznego oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej, a także budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Kromolice - Pątnów o długości ok. 5 km.

go to top ↑